Ga naar hoofdinhoud

Pooh

Welkom in de Poohklas of de tweede kleuterklas in Heizijde!

Wat ligt aan de basis van ons onderwijs in Heizijde? Familiale sfeer en een individugerichte instelling zijn prioriteit binnen onze school. Samen met ouders en kinderen gaan we graag op pad om elk kind de ontplooiing te bieden waar het recht op heeft.

Wat leren we zoal in de 2de kleuterklas? We streven naar meer zelfstandigheid bij elk kind. Dit doen we aan de hand van een uitgebreid ontwikkelingsplatform dat wekelijks aan bod komt. Specifieke vaardigheden op niveau van elk kind bieden we aan in volgende activiteiten, steeds binnen een welbepaald thema:

- Stappenplannen volgen en pictogrammen ‘lezen’

- Een correcte pen- of penseelgreep aanhouden

- Knippen in verschillende gradaties

- Fijnmotorisch werken en schrijfmotoriek ontwikkelen

- Denkontwikkeling stimuleren door boeiende spelopdrachten en werkjes

- Luistervaardigheid stimuleren door kringgesprek, brainstorm, drama, poppenspel, woordenschatspel,…

- Rijmen met bestaande woorden en non-senswoorden

- Wiskundige vaardigheden stimuleren adhv opdrachten met betrekking tot wiskundige begrippen zoals kort, lang, vol, leeg, minder, meer, evenveel, groot, klein, dik, dun,…

- Tellen tot 10, hoeveelheden tot 6, rangorde, sorteren, seriëren, getalbeelden en cijferbeelden

- Kleurenkennis met nuances van licht en donker

- Zelfstandig spelen in de hoeken, met steeds wisselende opdrachten ifv het thema

- Geleid spelen en leren in de hoeken onder begeleiding van de juf om zo denkontwikkeling, probleemoplossend denken en zelfstandigheid te stimuleren

Ouders ontmoeten we 2 keer per jaar op een officieel oudercontact, maar onze deur staat steeds open voor iedereen! We houden van de lage drempel die onze school typeert.

Een hart voor Heizijde, een hart voor onze school en nog meer dan dat een hart voor ieder kind!

Juf Erika

Contactpersonen