Ga naar hoofdinhoud

Leerlingenraad

Onze hoofdvestiging Dorp beschikt over een leerlingenraad: het Dorpsteam.

In het Dorpsteam mogen afgevaardigden van elke klas hun mening geven over bepaalde beslissingen op school. Zo zorgde het Dorpsteam al voor een 'speelkot', afspraken in verband met het voetballen op de speelplaats, enz...

Wie lid wordt van het Dorpsteam wordt bepaald bij het begin van het schooljaar. Het Dorpsteam komt maandelijks samen tijdens de middagpauze, begeleid door enkele van onze leerkrachten.